Úvod     Obsah     Diskuse     Uploader     Odkazy

Diskuse

20. dubna 2009, 23.31 Jakub

Á, tady to vře. Dnes jsem vyhotovil výklad (nehotové) hlavy ústavní soud, který má povahu důvodové zprávy (aspoň doufám, že bude). Zapracoval jsem do něj (svoje) připomínky z výjezdního semináře ústavního soudnictví. Práce na ústavě budou pokračovat o prázdninách po zkouškovým.


29. března 2009, 16.40 Jakub

Zatímco siločáry magnetu znázorněné železnými pilinami se ukazují dětičkám na prvním stupni základní školy, komplexní analýza se z neznámého důvodu odkládá do čtvrtého semestru matfyzu. Důvod může ležet i v tom, že z dob Heavysidea se používá v magnetizmu "vektorů" s aparátem vektorového a skalárního součinu narozdíl od intuitivnějších kvaternionů. Pak by možná komplexní analýza vynikla jako mnohem účelnější předmět.


31. října 2008, 22.36 Jakub

Při čtení toho příspěvku se mi bezděčně vybavují pasáže z Platónova Faidónu, kde uvažuje o převtělování ve včelu a psa... K tvé úvaze: Inkarnace ještě neřeší potřebu existence duchovního prostoru; minimálně jím mohou být pouze dvě těla, mezi jimiž duše instantně přechází, nebo postupně vyprchává z dementního starce a kondenzuje se v plodu. Krátce k úvahám pod čarou: Pojem energie je v humanitních vědách docela nemístný, stačí si uvědomit, že nulovou hladinu potenciální energie můžeme volit libovolně a s kinetickou je to podobné. Humanitní věda se tak prezentuje celkem výlučně: Jako systematické zneužívání fyzikálních pojmů a mlžení: energie, látka, měřitelný, čas, sféra. Takové úvahy se sice hodí k posezení u vína či piva, ale v rozumovém světě ještě nepostavily žádný počítač ani nepřistáli na Měsíci. Až na pana Broučka -- ovšem.


28. října 2008, 20.53 Jura

Kdyby to někoho zajímalo, můj celý prozatimní názor na tento problém je tady: http://postreh.com/phprs/view.php?cisloclanku=2008082801


16. října 2008, 21.21 Jakub

Trochu jsem to tu pročistil, oddělil zrno od plev a upravil drobnosti. Co se týče tvého dotazu, tak já jsem (skoro) křesťan, takže na inkarnaci nevěřím, ale v posmrtný život odlišný od ničeho asi věřím. Může to znít vulgárně, řešit takové otázky na stránkách, ale... aťsi.


16. října 2008, 2.15 Jura

Ještě jedna jakoby "anketní otázka" (snad to tu už nezahlcuji a snad nešířím tzv. "pavědu"): Věříte v posmrtný život, reinkarnaci nebo něco takového? Nebo obecně co si myslíte, že se s člověkem děje po smrti? Nechť sem libovolný návštěvník tohoto webu svobodně vyjádří svůj názor.


8. října 2008, 0.00 Jura

Ty dveře (matematická úloha) jsou opravdu hezké :) . Staré tramvaje i autobusy je měly často. Postupem času však byly nahrazeny "primitivními" dvoukřídlými posuvnými dveřmi. I když zase, moderní nízkopodlažní městské autobusy (třeba pražské Karosa City Bus) mají dvoukřídlé dveře, které se pohybují myslím stejně jako dvě vnitřní křídla těch starých dveří.


26. září 2008, 21.11 Jakub

Problém s matematikou spočívá v tom, že na středoškolské úrovni prostě člověk Lebesgueův integrál nepochopí, ani nepochopí, proč jsou jisté úpravy korektní, a proto se chci odchýlit od rigorózního přístupu, který ostatně nenaplňují ani učebnice matematiky na MFF, k přístupu intuitivnímu.


4. září 2008, 0.30 Jura

Z toho by vyplývalo, že ty "paranormální" fenomény jsou vlastně rovnocenné "normálním" (běžně viděným a čitým) fenoménům, že mezi nimi kvalitativně není obecně žádný rozdíl. Oba dva druhy jsou jedním druhem a to prostě něčím, co se zjevuje ve vědomí (k "duchařským" fenoménům samozřejmě přidejme ty, které jsou ve skutečnosti naprosto fyzikálně vysvětlitelné, jenom neobyčejně vypadají - tj. triky, klamy na oblbnutí). Potom by člověk-fenomenolog, úplně osvobozený od předsudků zákonitostí světa nahlížel na světelný bod, který se posléze změní v kosmickou loď, přistane na jeho zahradě a vystoupí z ní záhadné postavičky, které ani vzdáleně nejsou lidmi, stejně jako třeba na soubor vjemů z obyčejné cesty vlakem z domu do práce. Nepozastaví se nad tím UFO (nad cestou vlakem se přece nepozastaví taktéž). Asi trochu šílené uvažování... Nedalo by se však toto označit jako jeden ze způsobů dosažení tzv. osvícení? "Fenomenologická cesta"? :-D To by ale bylo určitě něco odlišného od třeba osvícení v buddhismu, chápané jako osvobození se od žádostí, které vždy vedou k strastem...


27. srpna 2008, 22.24 Jura

Sorry, předchozí příspěvek jsem omylem poslal dvakrát... Mimochodem, prohlédl jsem tvou literární práci o fenomenologii, no, výchozí texty neznám, tak jsem pořádně rozuměl jen máločemu. I tak je to ale napsáno dobře a určitě to bude přínosné.... Věc, která mě napadla a chci ji nadhodit do diskuse, jsou tzv. paranormální jevy. Různá božská (či ďábleská :-D) zjevení, vidění UFO, "duchovní" zážitky, jasnozřivost atd. - internet je toho plný a kdoví čemu z toho se dá věřit... Z hlediska právě oné fenomenologie, kterou nezajímá "svět o sobě" - co jsou tyto podivnosti jiného, když je tedy někdo skutečně vnímá a vidí (příp. cítí), než prostě jen nějaké samodané fenomény jevící se tomu určitému vědomí (vnímajícímu člověku)? Potom bychom na ně mohli aplikovat třeba fenomenologickou epoché a z toho úhlu pohledu je posuzovat... stejně, jak ve fenomenologii posuzujeme "běžné" věci (což by ovšem znamenalo neposuzování, ježto epoché je vlastně zdržení se úsudku...)


Nový příspěvek

Jméno: Mail:

Napište mé křestní jméno:

Jakub Michálek, 2008
HTML, CSS valid.